مقاومت تامپو(مخمل) در برابر شستشو

محصولات دایا پرتو تهیه شده از بهترین متریال ممتاز دارای ۱۰ سال ضمانت رویه کار می باشد.

نصب لوستر

طریقه نصب لوستر