آباژور کریستال کاپی

نام محصولآباژور کریستال کاپی
رنگ کریستالشامپاین،سفید
آبکاریآنتیک